top of page

Eero Perälä

opiskelija

Hei, olen 18-vuotias opiskelija Jalasjärveltä. Olen innokas vaikuttaja monella taholla mm. Jalasjärven lukion opiskelijakunnan hallituksessa. Suomen lukiolaisten liiton piirihallituksessa toimin edunvalvontavastaavana toimialueenani koko Pohjanmaa. Liitossa työskennellessäni on herännyt paljon keskustelua kunnallisvaaleista ja päätin myös itse lähteä ehdolle.

 

Liitosta minulle on tullut vahva halu taata nuorille tasapuoliset opiskelumahdollisuudet alasta riippumatta, ja että ne olisi helposti saatavilla, eikä raha tai matka koituisi ongelmaksi. Myös yrittäjyys on minulle ja monelle muulle kuntalaiselle lähellä sydäntä. Yrittäjien maailmaan olen tutustunut monelta kantilta työskentelemällä turvesuolla, maatilalla ja rengasliikkeessä. Myös meiltä kotoa löytyy yrittäjä. Siksi minulle on tärkeää, että yrittäjien asema säilytetään hyvänä Kurikan kaikissa osissa. Myös työpaikkojen ja kaupungin vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että kaupungistamme löytyy paljon ja monipuolista yrittäjyyttä.

 

Kaupunkimme tarvitsee mukaan myös uusia päättäjiä ja olisi rikkaus, jos osa heistä olisi myös nuoria. Maailma kehittyy nopeasti, ja niin täytyy kehittyä myös meidän kaupunkimme sen mukana ja nuoret ovat tärkeä osa kehittyvää kaupunkia. On myös tärkeää, että päättäjät osaavat ottaa myös nuoria huomioon ja nuorien etujen asiantuntijoita ovat tietenkin nuoret. Itse pyrin tasapuolisuuteen ja päätöksenteossa on tärkeää ottaa kaikki huomioon. Kaupunginvaltuusto ei ole paikka, jossa riidellään erimielisyyksien takia, vaan päätöksiä pitäisi pystyä tekemään sovussa ja hyvässä yhteishengessä. Tähän uskon pystyväni, koska koen olevani hyvin kaikkien kanssa toimeentuleva nuorimies.

bottom of page