top of page

Maire Hämeenniemi

kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja

Olen tehnyt pitkän elämäntyön Jalasjärvellä erityisopettajana eri koulumuodoissa. Nyt olen jo eläkkeellä viettäen aktiivista seniorikansalaisen elämää.

 

Jalasjärvellä olen ollut useamman kauden kunnanvaltuustossa ja – hallituksessa. Kokoomusnaisten toiminnassa olen ollut pitkään eri luottamustoimissa. Aikaisempina vuosina Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtajana ja liittohallituksen jäsenenä olen saanut myös valtakunnallista näköalaa poliittiseen päättämiseen.

 

Tällä hetkellä olen vielä mukana JIK:n tilaajalautakunnassa sekä Jalasjärven Vanhusneuvostossa. Toimin myös aktiivisesti Jalasjärven Kansallisissa Senioreissa. Suupohjan Lottaperinneyhdistyksessä olen hallituksen jäsenenä. Lottien elämäntyön vaaliminen ja siitä kertominen nuoremmille sukupolville on sydäntäni lähellä.

 

Haluan olla mukana rakentamassa uutta Kurikkaa yhteistyöllä eteenpäin. Vain yhteen hiileen puhaltamalla saamme Kurikan kaikki kylät pidettyä asuttuina ja elinvoimaisina.

Jalasjärven Lukion säilyminen on välttämätön vetovoimatekijä. Lähipalvelujen kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen Jalasjärvellä on meille myös tärkeää.

Kurikan talouden saaminen kuntoon on ensiarvoisen tärkeää. Yli varojen eläminen ei voi jatkua enää tulevalla valtuustokaudella.

bottom of page