top of page

Mikko Hakoniemi

opiskelija

Hei, olen abiturientti Jurvan Koivuportaankylästä. Olen ollut vuosia mukana oppilaskuntatoiminnassa ja lukiovuosina toimin opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana. Urheilu on osa elämäntyyliäni ja olen opiskelujen ja harrastusten ohessa työskennellyt useamman vuoden lasten ja nuorten kanssa vapaa-aikatoimen kautta.

 

Kunnallispolitiikasta kiinnostuin oppilaskunnan ja joukkueurheilun opettaman vastuullisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien takia. Yhteisön edun puolesta toimiminen on itselle tuttua ja helppoa.

 

Yrittäjyys ja sen mahdollistaminen Kurikassa on minulle tärkeä asia, kuten myös erilaisten palvelujen säilyttäminen tasavertaisina koko Kurikan alueella. On tärkeää ja kaupungillemme eduksi, että päätöksenteko on tasapuolista sekä kaikkien kuntalaisten mielipiteen huomioon ottavaa. Olen avoin ottamaan uusia mielipiteitä ja ehdotuksia vastaan ja niiden myötä toimimaan Kurikan ja kuntalaisten edun mukaisesti.

''Uuden Kurikan tavoitteena tulisi olla asukkaiden viihtyvyyden säilyttäminen koko Kurikan alueella.''

bottom of page