top of page

Valtuustoaloite tapahtumien avustuksista

Kurikan kaupungissa järjestettävät isot tapahtumat, Haku Päällä, Rytmiraide ja Aukusti, ovat saaneet edellisvuosina Jalasjärven kunnalta ja Kurikan kaupungilta avustusta eri muodoissa. Me valtuutetut epäsimme lippuostojen muodossa annettavan avustuksen tältä vuodelta talousarviota vahvistaessamme. Tämä oli eräs keinoistamme, jolla vastasimme kaupungin talouden haasteisiin.

Tapahtumia järjestetään hyvin pitkälle paikallisin talkoovoimin. Kaupunkiin eloa ja rahaa tuovien tapahtumien jatkuvuuden turvaamiseksi me allekirjoittaneet esitämme seuraavaa: luovumme 21.03.2016 valtuuston kokouksen kokouspalkkiosta, joka ohjataan suoraan kunkin allekirjoittaneen valitsemalle tapahtumalle – avustus suunnattaisiin näin jollekin kolmesta kaupungin suurimman riskin tapahtumasta.

Jokainen kokouspalkkionsa luovuttanut valtuuston edustaja saa vastikkeena 2kpl lippuja valitsemaansa tapahtumaan. Ajatuksen ovat hyväksyneet kaikki kolme festivaalia, jotka ovat kiitollisia mahdollisesta lisäavusta.

Kurikassa 21.3.2016

Sami Keskinen (Kok.) ja 42 valtuutettua


bottom of page