Valtuustoaloite opettajien sijaiskiellon lopettamisesta

31.10.2016

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman
mukaista opetusta. Lain mukaan oppilaalla on myös oikeus
fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön.

 

Kurikan peruskouluille on määrätty säästösyistä sijaiskielto: ensimmäiselle
poissaolopäivälleen opettaja ei saa sijaista, vaan muut opettajat
hoitavat poissa olevan opettajan työt oman työnsä ohella. Käytännössä
opettaja joko säilöö kaksi oppilasryhmää samaan luokkatilaan
tai juoksee kahden luokkatilan välillä.

 

Kummassakaan vaihtoehdossa ei toteudu lain henki. Oppilaat eivät
saa täysimittaisesti heille kuuluvaa opetusta. Opetuksen lisäksi myös
turvallisuus jää vaillinaiseksi. Kaikissa tapauksissa työrauha kärsii.
Ryhmiin on nykyään lisäksi sijoitettu tukea tarvitsevia oppilaita, joiden
opetus ja lain takaama tuki ovat säästösyistä uhattuna.

 

Häiriköivän oppilaan saa poistaa luokasta vain tilaan, jonne häntä
voidaan koko ajan valvoa. Kurikassa säästöjen nimissä täytyy kuitenkin
jättää kokonainen ryhmä tilaan, jossa valvonta ei ole jatkuvaa!

 

Sijaiskielto lisää jo valmiiksi haastavan työn kuormittavuutta ja vastuuta
tarpeettoman isoksi. Sijaiskielto aiheuttaa usein myös sen, että
mennään sairaina töihin, kun ei haluta omalla poissaolollaan kuormittaa
muiden työtaakkaa. Kaupungin hyvinvointistrategian sekä Terveenä
työssä – Varhaisen tuen toimintamallin on kosketettava myös
opettajien ammattiryhmää!

 

On syytä vakavasti punnita, ovatko saavutetut säästöt, jotka sivistysosaston
tekemän laskelman mukaan tämän vuoden eloísyyskuulta
olivat yhteensä 1925,09 euroa, niin merkittävät, että niiden takia kannattaa
lasten ja nuorten lakiin perustuvia oikeuksia polkea.

 

Me allekirjoittaneet pidämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta
kaupunkimme perusarvona ja sen vuoksi vaadimme, että opettajien
sijaiskielto lopetetaan välittömästi. Samalla edellytämme, että
säästämisessäkin noudatetaan aina lakia.

Kurikassa 31.10.

 

Minna Leppinen (Kok.) ja 63 valtuutettua

Jaa Facebookissa
Please reload