top of page

Valtuustoaloite opettajien sijaiskiellon lopettamisesta

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lain mukaan oppilaalla on myös oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön.

Kurikan peruskouluille on määrätty säästösyistä sijaiskielto: ensimmäiselle poissaolopäivälleen opettaja ei saa sijaista, vaan muut opettajat hoitavat poissa olevan opettajan työt oman työnsä ohella. Käytännössä opettaja joko säilöö kaksi oppilasryhmää samaan luokkatilaan tai juoksee kahden luokkatilan välillä.

Kummassakaan vaihtoehdossa ei toteudu lain henki. Oppilaat eivät saa täysimittaisesti heille kuuluvaa opetusta. Opetuksen lisäksi myös turvallisuus jää vaillinaiseksi. Kaikissa tapauksissa työrauha kärsii. Ryhmiin on nykyään lisäksi sijoitettu tukea tarvitsevia oppilaita, joiden opetus ja lain takaama tuki ovat säästösyistä uhattuna.

Häiriköivän oppilaan saa poistaa luokasta vain tilaan, jonne häntä voidaan koko ajan valvoa. Kurikassa säästöjen nimissä täytyy kuitenkin jättää kokonainen ryhmä tilaan, jossa valvonta ei ole jatkuvaa!

Sijaiskielto lisää jo valmiiksi haastavan työn kuormittavuutta ja vastuuta tarpeettoman isoksi. Sijaiskielto aiheuttaa usein myös sen, että mennään sairaina töihin, kun ei haluta omalla poissaolollaan kuormittaa muiden työtaakkaa. Kaupungin hyvinvointistrategian sekä Terveenä työssä – Varhaisen tuen toimintamallin on kosketettava myös opettajien ammattiryhmää!

On syytä vakavasti punnita, ovatko saavutetut säästöt, jotka sivistysosaston tekemän laskelman mukaan tämän vuoden eloísyyskuulta olivat yhteensä 1925,09 euroa, niin merkittävät, että niiden takia kannattaa lasten ja nuorten lakiin perustuvia oikeuksia polkea.

Me allekirjoittaneet pidämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta kaupunkimme perusarvona ja sen vuoksi vaadimme, että opettajien sijaiskielto lopetetaan välittömästi. Samalla edellytämme, että säästämisessäkin noudatetaan aina lakia. Kurikassa 31.10.

Minna Leppinen (Kok.) ja 63 valtuutettua


bottom of page