top of page

Yhteistyöllä tulevaisuuteen

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat aina Ylivallista Sarvijoelle ovat valmiita toimimaan yhteistyössä Kurikan tulevaisuuden puolesta. Tunnustamme sen, että niin kurikkalaisilla, jalasjärveläisillä kuin jurvalaisilla on omat identiteettinsä ja tarpeensa, mutta avoimesti asioista keskustelemalla ja päätökset kunnolla valmistelemalla vältämme ja ehkäisemme eripuraa kaupungissa.

Aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Yhteisöllisyyden kautta pidämme huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Näihin suomalaisiin perusarvoihin pohjautuen rakennamme Kurikasta paremman itsellemme, lapsillemme ja tuleville sukupolville. Kurikan on oltava viihtyisä ja turvallinen kotipesä, jossa voi elää vaikka koko elämän.

Tulevaisuuden kunta on kokoomuslainen. Kurikka on sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Kannustamme ja luomme edellytyksiä yritystoiminnalle, joka lisää alueen elinvoimaa ja mahdollistaa palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille.

Koulutus on paras investointi nuoren tulevaisuudelle. Koulutuksen avulla nuori löytää elämänpolkunsa ja saa valmiudet työelämään, josta vuorostaan hyötyy alueen elinkeinoelämä. Polun varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen on toimittava moitteettomasti. Yksikään koulunsa keskeyttänyt nuori ei saa jäädä yksin.

Senioreista pidetään huolta nuorempien ikäryhmien rinnalla. Kuuntelemme aidosti senioreiden toiveita ja kehitämme palveluja heidän tarpeidensa mukaan.

Jokainen kaupungin työntekijä on palveluammatissa. Kun perhe rakentaa omakotitaloa, rakennusluvat on saatava ripeästi kuntoon. Kun yrittäjä haluaa investoida tai laajentaa toimintaansa Kurikassa, kaavamuutokset ja lupa-asiat on hoidettava joustavasti ja nopeasti.

Kaupungin ja sen asukkaiden tulevaisuus rakennetaan yhdessä tekemällä, ei vanhoja murehtimalla tai toisiamme moittimalla. Suuntaa sinäkin yhteistyöllä tulevaisuuteen – valitse Kansallinen Kokoomus.

Kokoomuksen Kurikan kunnallisjärjestö


bottom of page