16.6.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä on 15.6.2017 kokouksessaan päättänyt esittää jutun lopussa luetellut henkilöt eri luottamustoimiin.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pekka Koskinen on tyytyväinen Kokoomuksen sisällä käytyihin luottamusneuvotteluihin.
- Luottamusneuvottelut...

26.3.2017

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat aina Ylivallista Sarvijoelle ovat valmiita toimimaan yhteistyössä Kurikan tulevaisuuden puolesta. Tunnustamme sen, että niin kurikkalaisilla, jalasjärveläisillä kuin jurvalaisilla on omat identiteettinsä ja tarpeensa, mutta avoimesti asi...

31.10.2016

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman
mukaista opetusta. Lain mukaan oppilaalla on myös oikeus
fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön.

Kurikan peruskouluille on määrätty säästösyistä sijaiskielto: ensimm...

21.9.2016

Ensimmäinen osa Kurikan kokoomuslaisista ehdokkaista on nyt julkistettu sivuillamme! Löydät ehdokkaat kotisivuiltamme Kuntavaalit 2017 -osiosta.

Ehdokashankinta on edennyt kaupungin alueella hyvin: ehdokkaita on laajasti eri ammattikunnista ja ikäryhmistä. Lähde Sinäkin...

21.3.2016

Kurikan kaupungissa järjestettävät isot tapahtumat, Haku Päällä, Rytmiraide ja Aukusti, ovat saaneet edellisvuosina Jalasjärven kunnalta ja Kurikan kaupungilta avustusta eri muodoissa. Me valtuutetut epäsimme lippuostojen muodossa annettavan avustuksen tältä vuodelta t...

8.2.2016

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä osa kunnan lakisääteistä työtä. Se turvaa kunnan elinvoimaisuutta ja tuo pitkällä tähtäimellä myös säästöjä. Hyvinvoinnin edistäminen on myös kiinteä osa kunnan strategiaa. Strategisen suunnittelun tulee peru...

Please reload